ACT33 bygger på att sprida godhet

ACT33 är en rörelse som står för den goda viljan att aktivt agera för en bättre vardag, både för dig själv och för andra. Den bygger på att sprida godhet genom att uppmuntra till goda praktiska gärningar. Det är vad man gör som räknas - inte vad man tror eller tänker. Det är den goda handlingen som är det centrala. ACT33 är politiskt och religiöst obundet. Vill du förändra världen - börja med dig själv.
Gör något - gör gott! 
Läs mer om ACT33 >>