Fullsatt konserthus (Stenhammarsalen) på ACT33 och Reningsborgs välgörenhetskonsert

Den 24 oktober 2016 på FN-dagen arrangerade ACT33 och Reningsborg en gemensam välgörenhetskonsert på Göteborgs Konserthus (Stenhammarsalen). Alla artister och andra aktörer ställde upp helt utan kostnad. Samtliga intäkter som uppgick till 54.000 kr gick till Reningsborgs arbete med barn och ungdomar i Angered och Moldavien. Artisterna var Ulrik Munther med band, Tomas von Brömssen och Majornas 3dje Rote, The REEHAB med Miriam Patel, Pernilla Sandahl med kör samt Malin Oest (konferencier). För ljudet stod QTECH.

>> Se filmen om eventen på 4 1/2 minut