Ekonomi

ACT33-värde totalt

ACT33 arbetar för att sprida godhet på olika sätt. Då är det viktigt att kunna mäta effekten av det arbete och de projekt som ACT33 är delaktig i på ett ekonomiskt sätt. Därför har vi skapat ett eget ACT33-värde. Varje projekt redovisas nedan med beräknat ACT33-värde.

ACT33 - Filmkanal på YouTube (Avstämning 2017-10-28)

Varje film är att ses som ett miniföredrag kring temat godhet. Föredrag som ska inspirera människor och företag att göra goda handlingar. Även andra filmer med ett gott budskap publiceras.

Andreas Carlsson "Tankar om godhet" - Publicerad 2017-10-28
31 visningar (nypublicerad)

Stefan Einhorn "Konsten att vara snäll" - Publicerad 2016-06-29
960 visningar

Magnus Rosén "Godhet" - Publicerad 2016-07-22
433 visningar

"En eftermiddagsfika i augusti" - Från Vegahusen - Publicerad 2016-09-15
131 visningar

"Välgörenhetskonsert för barn och ungdomar i Angered och Moldavien" - Publicerad 2016-10-25
256 visningar

Event - Välgörenhetsgala FN-dagen 2016 (Göteborg 2016-10-24)

Välgörenhetskonsert på Göteborgs Konserthus (Stenhammarsalen) med Ulrik Munther med band, Tomas von Brömssen och Majornas 3dje Rote, The REEHAB med Miriam Patel, Pernilla Sandahl med kör samt Malin Oest. Samarbetsprojekt med Reningsborg. Alla artister och andra inblandade ställde upp gratis (ex QTECH). Samtliga intäkter till Reningsborgs arbete för barn och ungdomar i Angered och Moldavien.

Biljettintäkter samt Swish
ACT33-värde: 54.000 kr

TOTALT ACT33-VÄRDE: 54.000 kr

Event - Stefan Einhorn föredrag (Göteborg 2016-05-10)

Föredrag på Handelshögskolan i Göteborg med Stefan Einhorn - "Konsten att vara snäll".

Direkt skänkta pengar till Stefan Einhorns stiftelse
ACT33-värde: 3.333 kr

Fribiljetter till inbjudna gäster (studenter, ungdomar, hjälporganisationer m fl)
ACT33-värde: 75 biljetter á 200 kr: 15.000 kr

TOTALT ACT33-VÄRDE: 18.333 kr