OM act33

ACT33 bygger på att sprida godhet

ACT33 är en rörelse som grundades 2016. ACT33 står för den goda viljan att aktivt agera för en bättre vardag, både för dig själv och för andra. Den bygger på att sprida godhet genom att uppmuntra till goda praktiska gärningar. Det är vad man gör som räknas - inte vad man tror eller tänker. Det är den goda handlingen som är det centrala. ACT33 är politiskt och religiöst obundet. 

Vill du förändra världen - börja med dig själv.
Gör något - gör gott!


Margaretha "Meta" Andersson & PeO Axelsson, grundare av ACT33 
(mer om oss finns här>>)

 

Vad gör ACT33?

- ACT33 kommer att arrangera föredrag på olika teman som knyter an till ämnet godhet.
- Vi kommer att producera en serie filmer på temat. Dessa kan ses på vår YouTube-kanal. 
- ACT33-produkter kommer på sikt att finnas tillgängliga i vår webshop.
- ACT33 avsätter alltid 33% till goda projekt.
 

Vill du förändra världen - Börja med dig själv.
Gör något - gör gott!

Vi är övertygade om att de allra flesta människor vill väl och vill göra gott. ACT33 vill bidra till att öka antalet "goda handlingar" från dessa människor. Vi vill också uppmuntra tanken om att varje enskild handling är värdefull och att godhet sprider sig som ringar på vatten.
Ingen kan göra allt - alla kan göra något. Om vi är många som gör detta blir världen snabbt lite bättre.

ACT33 skapar och stödjer goda projekt

De insamlade resurserna är till för att ge bättre förutsättningar för personer och organisationer som arbetar med att göra gott. Vi kommer på sikt att öppna för möjligheten att tipsa om goda projekt och att ansöka om bidrag till dessa.